รายชื่อสถานศึกษาที่ชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายชื่อสถานศึกษาที่ชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับ
Rating
Organizations : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
facebook   twiter

รายชื่อสถานศึกษาที่ชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับ ประจำปี 2565

Data source cannot be displayed.
รายชื่อสถานศึกษาที่ชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e01829fb-1f96-4e2c-8d4d-ea576bc34300
Groups การศึกษา
Tags การศึกษา ตัวอย่าง สถานศึกษา เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Visibility Public
Dataset create date June 28, 2023
Maintain date June 28, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ปิติชัย สิทธิการิยะ
Contact Email pitichais@studentloan.or.th
Objective อื่นๆ
เพื่อการประชาสัมพันธ์
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ข้อมูลผลการชำระหนี้แยกตามสถานศึกษา
Data Format
  • CSV
  • JSON
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
Created date 2023-06-28
Last updated date 2023-06-28
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลโรงงานประกอบไปด้วยข้อมูลการประกอบกิจการใหม่ ข้อมูลการขยายกิจการ ข้อมูลการประกอบและขยายกิจการ ข้อมูลการเลิกกิจการ ข้อมูลแนวโน้มการจดทะเบียนโรงงาน การเรียกใช้งานข้อมูล...
Last update dataset : May 17, 2024  
url