ข้อมูลเรือ พ.ศ. 2557 ตามพระราชกิจจานุเบกษา - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลเรือ พ.ศ. 2557 ตามพระราชกิจจานุเบกษา
Rating
Organizations : กรมเจ้าท่า
facebook   twiter

ข้อมูลเรือ พ.ศ. 2557 ตามพระราชกิจจานุเบกษา  เป็นข้อมูลเรือ พ.ศ. 2557 ตามพระราชกิจจานุเบกษาที่อนุญาตให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ -  ชื่อเรือ -  ทะเบียนเรือ -  ประเภทเรือ -  ขนาดตันกรอส -  เจ้าของเรือ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลเรือ พ.ศ. 2557 ตามพระราชกิจจานุเบกษา
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 46ce0a72-f6db-4b59-8a44-6555c2d8c2d3
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags ขนาดตันกรอส ชื่อเรือ ทะเบียนเรือ ประเภทเรือ เจ้าของเรือ
Visibility Public
Dataset create date September 29, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (022362340)
Contact Email it@md.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ประมาณการค่าภาระ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม เจ้าของเรือ/เจ้าของตู้สินค้า อัตราค่าภาระ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ
Last update dataset : June 4, 2023  
url
จำนวนเรือที่ขนส่งทางน้ำเฉพาะแห่ง บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา และป่าสัก   เป็นข้อมูลเศรษฐกิจการขนส่งสินค้าบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา และป่าสัก...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv