ตารางจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวเรือโดยสาร เรือยนต์ข้ามฟาก ปี 2548 – 2557 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ตารางจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวเรือโดยสาร เรือยนต์ข้ามฟาก ปี 2548 – 2557
Rating
Organizations : กรมเจ้าท่า
facebook   twiter

จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันของเรือยนต์ข้ามฟาก เป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้โดยสาร จำนวนเรือ จำนวนเที่ยวเรือ และลักษณะการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการเรือยนต์ข้ามฟากในเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

Data source cannot be displayed.
ตารางจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวเรือโดยสาร เรือยนต์ข้ามฟาก ปี 2548 – 2557
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 38c61e18-7549-4f8b-b45d-bd3639eb5067
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags ท่าเทียบเรือ ผู้โดยสารทางน้ำ เรือข้ามฟาก เรือยนต์ข้ามฟาก เรือโดยสาร แม่น้ำเจ้าพระยา
Visibility Public
Dataset create date May 3, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายสมโภช วัฒนไวฑูรย์ชัย (022362340)
Contact Email sompoch.w@md.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ตารางแสดงข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงสุดรายวันที่จุดวัดปากคลองตลาดได้แก่ ระดับน้ำสูงสุด วันและเวลา
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
ตารางแสดงข้อมูลคุณภาพน้ำคลองใน กทม และแม่น้ำเจ้าพระยา ตามวันเดือนปี ได้แก่ ค่าBOD ค่าDO ค่าNH3 พิกัดของจุดสำรวจ
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
จำนวนผู้โดยสารขาเข้าและขาออก หน่วยเป็นคน
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx