คู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเลยฯ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
คู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเลยฯ
Rating
Organizations : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

คู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเลยฯ

Data source cannot be displayed.
คู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเลยฯ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 9cf94c77-13d6-4df2-bd2e-b090d9507d7a
Groups การท่องเที่ยวและกีฬา
Visibility Public
Dataset create date July 20, 2018
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวกัลย์ลัญญา ปลั่งกมล
Contact Email ganlanya.p@dasta.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show