ข้อมูลร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
Rating
Organizations : กรมหม่อนไหม
facebook   twiter

ข้อมูลร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหม

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 263d7fd5-4851-44ee-b002-ab8f91dde72b
Groups เกษตรกรรม
Visibility Public
Dataset create date September 16, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์สารสนเทศหม่อนไหมและประชาสัมพันธ์ กรมหม่อนไหม (026126060)
Contact Email iprqsds@qsds.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show