ข้อมูลรายชื่อสถานที่ตั้งสถานทูตและกงสุลใหญ่ คณะทูตถาวร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลรายชื่อสถานที่ตั้งสถานทูตและกงสุลใหญ่ คณะทูตถาวร
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
facebook   twiter

ข้อมูลรายชื่อสถานที่ตั้งสถานทูตและกงสุลใหญ่ คณะทูตถาวร

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลรายชื่อสถานที่ตั้งสถานทูตและกงสุลใหญ่ คณะทูตถาวร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a7d323e3-9ab3-4513-aa37-e9651282eb23
Groups การเมืองและการปกครอง
Tags กงสุล� รายชื่อ สถานที่
Visibility Public
Dataset create date January 15, 2019
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายปรัชญา เพ็ชรแสงศรี
Contact Email pr.pedsangsri@mfa.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. การคลอดบุตรในสถานพยาบาล (ร้อยละของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ที่คลอดบุตรในสถานพยาบาล) 2. การทำคลอดโดยบุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข...
Last update dataset : June 12, 2024  
json csv
ทำเนียบรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัล "แสงดาว" บุคคลต้นแบบความดีของกรมป่าไม้
Last update dataset : June 12, 2024  
url
ทำเนียบรายชื่อ คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป่าไม้
Last update dataset : June 12, 2024  
url