รายงานทะเบียนวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายงานทะเบียนวัด จังหวัดเพชรบูรณ์
Rating
Organizations : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลวัดในแต่ละจังหวัด

Data source cannot be displayed.
รายงานทะเบียนวัด จังหวัดเพชรบูรณ์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a356985f-c6be-47fc-93e5-b56b6e37b290
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags dataset ทะเบียนวัด วัด วัดในจังหวัด
Visibility Public
Dataset create date June 17, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวพิมพ์ชนก จิตต์มีธรรม , นายศักดิ์ดา ภู่สีสุวรรณ
Contact Email phimchanokjit@onab.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรมและบันเทิง ,งานเทศกาลต่างๆ เพื่อช่วยสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย
Last update dataset : May 12, 2023  
csv xlsx
ข้อมูลศาสนสถาน ในพื้นที่เขตลาดกระบัง
Last update dataset : May 10, 2023  
csv
ราการชื่อชุดข้อมูล ที่สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ได้รับมาจากหน่วยงานภายนอก
Last update dataset : April 26, 2023  
xlsx