ชุดความรู้ เรื่องLow Carbon Tourism เที่ยวแบบคนไม่เอาถ่าน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ชุดความรู้ เรื่องLow Carbon Tourism เที่ยวแบบคนไม่เอาถ่าน
Rating
Organizations : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ชุดความรู้เที่ยวแบบคนไม่เอาถ่านบอกเล่าถึงความสำคัญการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในรูปแบบ "Low Carbon Tourism" เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวตระหนักถึงการท่องเที่ยวที่ช่วยลดโลกร้อนและจุดประกายความคิดในการดำเนินธุรกิจหรือการท่องเที่ยวแบบ Low carbon

Data source cannot be displayed.
ชุดความรู้ เรื่องLow Carbon Tourism เที่ยวแบบคนไม่เอาถ่าน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 10dd2858-9576-4cec-b603-303396e3be06
Groups การท่องเที่ยวและกีฬา
Tags การท่องเที่ยว ทัวร์
Visibility Public
Dataset create date January 4, 2017
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ธนพรพรรณ พลคีรีย์
Contact Email thanapornpun.p@dasta.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายชื่อการออกใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคตะวันออก
Last update dataset : March 12, 2024  
xls csv
จำนวนธุรกิจนำเที่ยว
Last update dataset : March 12, 2024  
xls csv pdf
เอกสารชุดองค์ความรู้ทำความรู้จักการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Last update dataset : March 12, 2024  
pdf