ข้อมูลการใช้สิทธิและผลการออกเสียงประชามติ ปี พ.ศ. 2559 - Open Government Data of Thailand

ข้อมูลการใช้สิทธิและผลการออกเสียงประชามติ ปี พ.ศ. 2559

Organizations : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
High Value Dataset

ข้อมูลการใช้สิทธิและผลการออกเสียงประชามติ ปี พ.ศ. 2559

Resource Info : ${cur_meta.name}

Download Go to resource
Resource last updated date ${cur_meta.last_modified}
Resource creation date ${cur_meta.created}
Resource format ${cur_meta.mimetype}
Resource ID ${cur_meta.id}
Description ${cur_meta.ori.description}
Accessible Condition ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
Data Collect ${cur_meta.ori.resource_data_collect}
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
Created date ${cur_meta.ori.resource_created_date}
Last updated date ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data source cannot be displayed.
All information ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 records
 100 500 1,000 records

Additional Info

Data Key 6a157ca1-0c6a-4560-bb68-7b17091545c0
Groups การเมืองและการปกครอง
Tags
นอกราชอาณาจักร นอกเขต ผลคะแนน ออกเสียงประชามติ เลิอกตั้ง ใช้สิทธิ์
Visibility Public
Dataset create date May 25, 2017
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (0853381416)
Contact Email dav@ect.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset Show

Related

VirtualExhibition

นิทรรศการเสมือนจริงที่จัดแสดงในหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Last update dataset : July 16, 2024
รายงานการใช้แบบคัดกรองเบื้องต้นการค้ามนุษย์ (แบบ รบ.1)

จำนวนลูกจ้างที่ผ่านการคัดกรองด้วย แบบ รบ.1

Last update dataset : July 16, 2024
.. URL