ข้อมูลการใช้สิทธิและผลการออกเสียงประชามติ ปี พ.ศ. 2559 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลการใช้สิทธิและผลการออกเสียงประชามติ ปี พ.ศ. 2559
High Value Dataset
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
facebook   twiter

ข้อมูลการใช้สิทธิและผลการออกเสียงประชามติ ปี พ.ศ. 2559

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการใช้สิทธิและผลการออกเสียงประชามติ ปี พ.ศ. 2559
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 6a157ca1-0c6a-4560-bb68-7b17091545c0
Groups การเมืองและการปกครอง
Tags นอกราชอาณาจักร นอกเขต ผลคะแนน ออกเสียงประชามติ เลิอกตั้ง ใช้สิทธิ์
Visibility Public
Dataset create date May 25, 2017
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (0853381416)
Contact Email dav@ect.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset Show
Related
ผลคะแนน ONET ประจำปี 2562 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
แหล่งข้อมูล : สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พัฒนาโดย : งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หมายเหตุ : - ข้อมูลลงทะเบียน =...
Last update dataset : October 31, 2021  
url xlsx
ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี พ.ศ. 2550
Last update dataset : October 31, 2021  
csv