สถิติจำนวนรถจดทะเบียนสะสม เดือนมกราคม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถิติจำนวนรถจดทะเบียนสะสม เดือนมกราคม
Rating
Organizations : กรมการขนส่งทางบก
facebook   twiter

สถิติจำนวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 หมายถึง  จำนวนรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  ที่มีอยู่ทั้งสิ้น ณ  วันที่  31 มกราคม 2559  โดยไม่รวมรถระงับและรถแจ้งเลิกใช้

Data source cannot be displayed.
สถิติจำนวนรถจดทะเบียนสะสม เดือนมกราคม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 505d15c6-2daf-4622-8b2a-e108e4942f9d
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags จำนวนรถขนส่ง จำนวนรถจดทะเบียนสะสม จำนวนรถยนต์
Visibility Public
Dataset create date February 24, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวเย็นฤดี ศรีพรม (026126000)
Contact Email yenrudee.sri@dlt.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
จำนวนสถิติรถยนต์สะสมในจังหวัดชลบุรี
Last update dataset : August 12, 2023  
xls
สถิติรถขนส่งทางบกในจังหวัดชลบุรีทั้งหมด
Last update dataset : August 12, 2023  
csv
จำนวนรถยนต์ที่นำเข้าและส่งออกผ่านท่าเรือแหลมฉบัง หน่วยเป็นคัน
Last update dataset : August 12, 2023  
xlsx