นโยบายของคณะรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
นโยบายของคณะรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย
Rating
Organizations : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
facebook   twiter

นโยบายของคณะรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย คณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 24 สิงหาคม 2557  พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี  30 สิงหาคม 2557   พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี [นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ และ นายอำนวย ปะติเส เมื่อ 18 พ.ย. 2557 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)] ถวายสัตย์ฯ วันที่ 23 พ.ย. 2557  พระบรมราชโองการประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี เมื่อ 19 ส.ค. 2558  (ปรับคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 1) ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ 3 กันยายน 2558  

Data source cannot be displayed.
นโยบายของคณะรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 0b025a80-7057-4297-8e6c-ab6c57d1d86f
Groups การเมืองและการปกครอง
Tags cabinet policy คณะรัฐมนตรี นโยบาย
Visibility Public
Dataset create date September 30, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person รัฐสภา มีประไพ (022809000 ต่อ 438)
Contact Email rattasapa.m@soc.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาว (20 ปี) เนืื้อหา ประกอบด้วย นโยบาย...
Last update dataset : May 31, 2024  
url
รายงานข้อมูลแฟ้มรับของสำนักงาน - ปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) เฉพาะกระบวนงาน : ตอบ สลค. (ตอบสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) ยกเว้นข้อมูลที่เป็นชั้นความ
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) เป็นกฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย...
Last update dataset : May 12, 2024  
rdf pdf csv api xlsx