ข้อมูลราคาเส้นไหม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลราคาเส้นไหม
Rating
Organizations : กรมหม่อนไหม
facebook   twiter

ราคาเส้นไหมประจำเดือน แบ่งเป็น ราคาเส้นไหมพื้นบ้านและราคาเส้นไหมอุตสาหกรรม

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลราคาเส้นไหม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 0efe97b2-37c5-4914-9df8-503a3f3399fd
Groups เกษตรกรรม
Tags ราคาเส้นไหม ราคาไหมพื้นบ้าน ราคาไหมอุตสาหกรรม
Visibility Public
Dataset create date June 24, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์สารสนเทศหม่อนไหมและประชาสัมพันธ์ กรมหม่อนไหม
Contact Email iprqsds@qsds.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลนี้แสดงสรุปราคาเส้นไหมรวมประจำปี
Last update dataset : March 12, 2024  
xlsx
ราคาเส้นไหม
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx