ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 ประจำเดือนมีนาคม 2562 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 ประจำเดือนมีนาคม 2562
Rating
Organizations : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
facebook   twiter

ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 ประจำเดือนมีนาคม 2562

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 ประจำเดือนมีนาคม 2562
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 1d0af874-75e0-46de-81e4-f4534a15f6f1
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags business factory industry manufacturing การผลิต ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม โรงงาน
Visibility Public
Dataset create date April 3, 2019
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person คุณบุษบา ศูนย์สารสนเทศฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Contact Email budsaba.p@diw.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลของจำนวนผู้ฝึกอาชีพตามโครงการฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม โดยจำแนกเป็นรายจังหวัด
Last update dataset : May 19, 2023  
csv rdf
ข้อมูลค่าเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของผู้ฝึกอาชีพที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม โดยจำแนกเป็นรายจังหวัด
Last update dataset : May 19, 2023  
csv
สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลักษณะและการดำเนินการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ณ สถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนด
Last update dataset : May 12, 2023  
csv xlsx