ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
facebook   twiter

รายชื่อปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน และที่อยู่ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 01057b6b-705c-4048-84b0-1c8a3890da98
Groups เกษตรกรรม
Tags ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
Visibility Public
Dataset create date September 23, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางคำนึง เปี่ยมสอาด (026126060)
Contact Email nueng.moac@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show