สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2558 - Open Government Data of Thailand

สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2558

Organizations : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2558

Resource Info : ${cur_meta.name}

Download Go to resource
Resource last updated date ${cur_meta.last_modified}
Resource creation date ${cur_meta.created}
Resource format ${cur_meta.mimetype}
Resource ID ${cur_meta.id}
Description ${cur_meta.ori.description}
Accessible Condition ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
Data Collect ${cur_meta.ori.resource_data_collect}
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
Created date ${cur_meta.ori.resource_created_date}
Last updated date ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data source cannot be displayed.
All information ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 records
 100 500 1,000 records

Additional Info

Data Key 0f4a7cf4-3486-4338-801d-c5c4ecb8e5cd
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Visibility Public
Dataset create date July 17, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person เจ้าหน้าที่ฝ่าย IN (026126177)
Contact Email in@ega.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show