ระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว GAP (จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2557) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว GAP (จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2557)
Rating
Organizations : กรมการข้าว
facebook   twiter

ระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว  (GAP : Good Agricultural Practice แปลว่าเกษตรที่ดีและเหมาะสม)  

Data source cannot be displayed.
ระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว GAP (จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2557)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 27a603c1-b28e-4599-a1ec-5f2d0d11b7cb
Groups เกษตรกรรม
Tags (จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ.
Visibility Public
Dataset create date September 14, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นรสิงห์ แสงบัวเผื่อน,พิริยวัฒน์ เนียมจีน (0891562589,02-5614137,025615450)
Contact Email norrasing.s@rice.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show