รายงานด้านการศึกษา - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายงานด้านการศึกษา
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

รายงานด้านการศึกษา  ปี 2550 - 2553

Data source cannot be displayed.
รายงานด้านการศึกษา
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 224dac7d-e5b0-46f8-9f3a-887bb1c5b555
Groups การศึกษา
Tags กรุงเทพมหานคร การศึกษา
Visibility Public
Dataset create date November 25, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (026126060)
Contact Email bangkok.sed@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. อัตราการรู้หนังสือของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี 2. อัตราการรู้หนังสือของผู้ชายอายุ 15-49 ปี
Last update dataset : November 12, 2023  
json csv
ข้อมูลโครงการวิจัย สาขาศึกษาศาสตร์ จากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ นักวิจัย สถานะงานโครงการ...
Last update dataset : November 12, 2023  
api csv rdf
ข้อมูลนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาศึกษาศาสตร์ ที่ วช. ให้ทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) มีรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อโครงการ...
Last update dataset : November 12, 2023  
rdf csv api