ข้อมูลสรุปการใช้ที่ดินของประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลสรุปการใช้ที่ดินของประเทศไทย
Rating
Organizations : กรมพัฒนาที่ดิน
facebook   twiter

ข้อมูลสรุปประเภทการใช้ที่ดินของประเทศไทยรายจังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561

metadata 1,114 downloads
Data source cannot be displayed.
ข้อมูลสรุปการใช้ที่ดินของประเทศไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key f5e332b5-5da7-47cc-958e-d78112514816
Groups เกษตรกรรม
Tags landuse กรมพัฒนาที่ดิน การใช้ที่ดิน รายจังหวัด เกษตรกรรม
Visibility Public
Dataset create date July 1, 2020
Maintain date May 10, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ดวงดอม กำเนิดทรัพย์
Contact Email cit_3@ldd.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจประกอบด้วย การใช้ที่ดิน,รายได้,รายจ่าย,หนี้สิน,ทรัพย์สิน,ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน,ทัศนคติ
Last update dataset : February 12, 2023  
xls
ข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์ จากคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ระบบข้อมูลสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) มีรายละเอียดประกอบด้วย รหัสข้อมูลผลงาน ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน...
Last update dataset : January 12, 2023  
api csv rdf
ข้อมูลจำนวนจุดความร้อนที่เกิดขึ้นตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละตำบลในเขตปฏิรูปที่ดิน
Last update dataset : December 12, 2022  
xlsx