ข้อมูลสรุปการใช้ที่ดินของประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลสรุปการใช้ที่ดินของประเทศไทย
Rating
Organizations : กรมพัฒนาที่ดิน
facebook   twiter

ข้อมูลสรุปประเภทการใช้ที่ดินของประเทศไทยรายจังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561

metadata 1,618 downloads
Data source cannot be displayed.
ข้อมูลสรุปการใช้ที่ดินของประเทศไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key f5e332b5-5da7-47cc-958e-d78112514816
Groups เกษตรกรรม
Tags landuse กรมพัฒนาที่ดิน การใช้ที่ดิน รายจังหวัด เกษตรกรรม
Visibility Public
Dataset create date July 1, 2020
Maintain date May 10, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ดวงดอม กำเนิดทรัพย์
Contact Email cit_3@ldd.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเตา ชนิดที่ 1 ทั้ง 77 จังหวัด แยกตามข้อมูลผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเตา ชนิดที่ 1 ชนิดที่มีกํามะถันน้อยกว่า 0.5% ทั้ง 77 จังหวัด แยกตามข้อมูลผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543
Last update dataset : April 12, 2024  
xlsx
ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเตา ชนิดที่ 2 ทั้ง 77 จังหวัด แยกตามข้อมูลผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
Last update dataset : April 12, 2024  
xlsx