(มผช.) รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
(มผช.) รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
Rating
Organizations : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
facebook   twiter

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

Data source cannot be displayed.
(มผช.) รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d3897ed8-5e28-495e-832f-2a0ef6b9e60e
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags มผช มาตรฐาน มาตรฐานชุมชน เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Visibility Public
Dataset create date December 21, 2022
Maintain date June 21, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สมลักษณ์ รติพิชยกุล ศส. สมอ.
Contact Email somlak@tisi.mail.go.th
Objective
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
Data Format
 • CSV
 • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Collect ครัวเรือน/ครอบครัว
Data Language
  Created date 2022-12-21
  Last updated date 2022-12-21
  High Value Dataset No Show
  Related
  รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง HA และ A-HA (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567)
  Last update dataset : June 22, 2024  
  pdf csv
  รายชื่อเครือข่ายบริการสุขภาพที่ผ่านการรับรอง (Provincial Healthcare Network Certification- PNC) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)
  Last update dataset : June 22, 2024  
  csv
  รายชื่อเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเถอที่ผ่านการรับรอง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567)
  Last update dataset : June 22, 2024  
  csv