(มผช.) รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
(มผช.) รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
Rating
Organizations : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
facebook   twiter

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

Data source cannot be displayed.
(มผช.) รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d3897ed8-5e28-495e-832f-2a0ef6b9e60e
Tags มผช มาตรฐาน มาตรฐานชุมชน เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Visibility Public
Dataset create date December 21, 2022
Maintain date May 31, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สมลักษณ์ รติพิชยกุล ศส. สมอ.
Contact Email somlak@tisi.mail.go.th
Objective
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
Data Format
 • CSV
 • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Collect ครัวเรือน/ครอบครัว
Data Language
  Created date 2022-12-21
  Last updated date 2022-12-21
  High Value Dataset No Show
  Related
  รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง มผช. ชื่อมาตรฐาน หน้ากากผ้า
  Last update dataset : June 8, 2023  
  csv xlsx
  รายชื่อ มอก. ที่กำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับบริภัณฑ์เสียง วีดีทัศน์ บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...
  Last update dataset : June 7, 2023  
  csv xlsx
  รายชื่อผู้ได้รับ มอก. ที่กำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับบริภัณฑ์เสียง วีดีทัศน์ บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...
  Last update dataset : June 7, 2023  
  csv xlsx