(มอก.) รายชื่อผู้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับของเล่น (ของเล่น/ของเล่นไฟฟ้า/ตุ๊กตาลาบูบู้แบบมีขนนุ่มนิ่ม) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
(มอก.) รายชื่อผู้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับของเล่น (ของเล่น/ของเล่นไฟฟ้า/ตุ๊กตาลาบูบู้แบบมีขนนุ่มนิ่ม)
Rating
Organizations : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
facebook   twiter

คำชี้แจง :

  • มอก. 685 เล่ม 1-2562 ของเล่น: เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 1 ข้อกำหนด (วันที่มีผลบังคับใช้ 21 ก.ย. 65) ขอบข่ายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กําหนดคุณลักษณะเฉพาะด้านความปลอดภัยของของเล่นสําหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ รวมทั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับของเล่น
  • ตุ๊กตาที่ผลิตเพื่อการจำหน่ายแบบมีขนนุ่มนิ่ม เช่น ตุ๊กตาลาบูบู้แบบมีขนนุ่มนิ่ม หรือตุ๊กตาอื่นๆ เข้าข่ายเป็นของเล่นที่ต้องได้รับ มอก.. 685 เล่ม 1-2562 ที่เป็นสินค้าที่จัดอยู่ในประเภทสิ่งทอแบบของเล่นยัดไส้

  • ตุ๊กตาลาบูบู้ แบบที่เป็นพวงกุญแจ ไม่เข้าข่ายของเล่น มอก. 685 เล่ม 1-2562

  • ตุ๊กตาที่เป็น figure (โมเดลการ์ตูน) ทำจาก PVC ที่กล่องที่หรือบรรจุภัณฑ์ระบุว่ามีวัตถุประสงค์สำหรับตั้งโชว์เป็นของสะสมสำหรับผู้ใหญ่ไม่เข้าข่าย มอก. 685 เล่ม 1-2562

Data source cannot be displayed.
(มอก.) รายชื่อผู้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับของเล่น (ของเล่น/ของเล่นไฟฟ้า/ตุ๊กตาลาบูบู้แบบมีขนนุ่มนิ่ม)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 17000781-a827-48c6-9837-0573f7f6be74
Tags ของเล่น ตุ๊กตาลาบูบู้ มอก. มาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Visibility Public
Dataset create date May 17, 2024
Maintain date May 30, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สมลักษณ์ รติพิชยกุล ศส. สมอ.
Contact Email somlak@tisi.mail.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Collect บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
URL https://appdb.tisi.go.th/tis_dev/p4_license_report/p4license_report.php
Data Language ไทย
Created date 2024-05-17
Last updated date 2024-05-17
High Value Dataset No Show
Related
รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง HA และ A-HA (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567)
Last update dataset : June 22, 2024  
pdf csv
รายชื่อเครือข่ายบริการสุขภาพที่ผ่านการรับรอง (Provincial Healthcare Network Certification- PNC) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)
Last update dataset : June 22, 2024  
csv
รายชื่อเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเถอที่ผ่านการรับรอง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567)
Last update dataset : June 22, 2024  
csv