สถิติการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถิติการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2565
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดชลบุรี
facebook   twiter
 • ใบอนุญาต หมายถึง ใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
 • ใบอนุญาตขับรถ หมายถึง ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ชนิดชั่วคราว (มีอายุสองปีนับแต่วันออกใบอนุญาตขับรถ)
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (มีอายุห้าปีนับแต่วันออกใบอนุญาตขับรถ)
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใบอนุญาตขับ รถจักรยานยนต์สาธารณะ (มีอายุสามปีนับแต่วันออกใบอนุญาตขับรถ)
 • ใบอนุญาตขับรถบดถนน รถแทรกเตอร์ ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น ตามมาตรา 43(9) (มีอายุห้าปีนับแต่วันออกใบอนุญาตขับรถ)
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ หนึ่งปี
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ ตลอดชีพ
Data source cannot be displayed.
สถิติการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2565
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key b0cc99e5-7d72-471a-833a-3ff1434673b8
Tags รถยนต์ ใบขับขี่รถยนต์ ใบอนุญาตขับรถ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มวิชาการขนส่ง
Contact Email chonburi@dlt.mail.go.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ปี
Geo Coverage จังหวัด
Data Source เว็ปไซต์ของสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
Data Format XML
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language
 • ไทย
 • อังกฤษ
Last updated date 2023-05-25
Data release calendar 2023-05-25
First year of data (Statistical data) 2565
Last year of data (Statistical data) 2566
Disaggregate (Statistical data)
 • อายุ/กลุ่มอายุ
 • อาชีพ
High Value Dataset No Show
Related
“รถยนต์” หมายความว่า รถที่มีล้อตั้งแต่สามล้อและเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น แต่ไม่รวมถึงรถที่เดินบนราง รถจักรยานยนต์มีพ่วงข้างไม่เกินหนึ่งล้อ...
Last update dataset : September 12, 2023  
rdf csv api xls
ข้อมูลยานพาหนะราชการส่วนกลาง ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv
จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ปี 2563 กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : September 7, 2023  
xls