ข้อมูลเครื่องจักร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลเครื่องจักร
Rating
Organizations : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
facebook   twiter

ข้อมูลเครื่องจักรประกอบไปด้วยข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องจักร , ข้อมูลการจดจำนองเครื่องจักร

การเรียกใช้งานข้อมูล ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานระบบบริการข้อมูลภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ที่จัดเก็บอยู่ในระบบผ่าน REST API โดยการส่ง HTTP request โดยใช้ไลบรารีหรือซอฟต์แวร์เครื่องมือเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ตเข้ามายัง URL ของ API ที่เปิดให้บริการในระบบ ตาม method ที่เปิดใช้ให้งาน ระบบจะทำการประมวลผลข้อมูลและจัดส่งข้อมูลกลับไปตามที่ร้องขอ อ่านคู่มือการใช้งาน http://api.diw.go.th/public/apiIntro.jsp

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลเครื่องจักร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d669260b-b104-4315-bdd7-6e2619445bd4
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags ทะเบียนเครื่องจักร เครื่องจักร
Visibility Public
Dataset create date June 1, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person บุษบา
Contact Email g5@diw.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit วัน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการบริหารสาธารณภัย
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
ข้อมูลสถิติจำนวนยานพาหนะ เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เข้าซ่อมที่กองโงงานช่างกล
Last update dataset : October 7, 2023  
rdf