ข้อมูลเครือข่ายทางวัฒนธรรม (องค์กร) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลเครือข่ายทางวัฒนธรรม (องค์กร)
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
facebook   twiter

ฐานข้อมูลเครือข่ายทางวัฒนธรรม (องค์กร) 76 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วยปีที่เข้าร่วม ชื่อองค์กร/ชุมชน หน่วยงาน ประเภทองค์กร/ชุมชน ประเภทเครือข่าย หมวดหมู่ หมวดหมู่ย่อย ความสามารถ จังหวัด สถานที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลเครือข่ายทางวัฒนธรรม (องค์กร)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 3ee74270-625d-46a0-983a-71be11c1d89b
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags เครือข่ายทางวัฒนธรรม
Visibility Public
Dataset create date April 19, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ชัชวาลย์ สุขพรสวรรค์
Contact Email chatchawan.suk@m-culture.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show