ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
Rating
Organizations : การไฟฟ้านครหลวง
facebook   twiter

กฟน. ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า

Data source cannot be displayed.
ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 3a44ed67-fbfd-48c6-8908-25660b85cd05
Groups เมืองและภูมิภาค
Tags mea กฟน การไฟฟ้านครหลวง
Visibility Public
Dataset create date September 8, 2020
Maintain date April 1, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ส่วนงานบริการลูกค้า ฝ่ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Contact Email ad_idd@mea.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
Last update dataset : April 26, 2024  
pdf csv
กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต
Last update dataset : April 26, 2024  
pdf csv
กฟน. สถิติหน่วยจำหน่าย แยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
Last update dataset : April 26, 2024  
pdf csv api