ข้อมูลชุมชนคุณธรรม ปี 2562 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลชุมชนคุณธรรม ปี 2562
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
facebook   twiter

ฐานข้อมูลชุมชนคุณธรรมฯ 76 จังหวัดทั่วประเทศ รายชื่อผู้ประสาน ผู้นำชุมชน เบอร์โทร

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลชุมชนคุณธรรม ปี 2562
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 1a0c3911-253f-420d-8278-ac637083f58c
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Visibility Public
Dataset create date June 26, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายธเนศ คำไว
Contact Email thanet.kha@m-culture.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show