ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(MPI) ปี 2567 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(MPI) ปี 2567
Rating
Organizations : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
facebook   twiter

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(MPI) เฉพาะผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Data source cannot be displayed.
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(MPI) ปี 2567
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 9df98c9c-9f60-4a72-94f8-20f02b273b92
Tags MPI Manufacturing Production Index การผลิต ดัชนีการผลิต ดัชนีการผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีอุตสาหกรรม สถิติอุตสาหกรรม เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Visibility Public
Dataset create date March 6, 2024
Maintain date June 10, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แผนกบริหารจัดการข้อมูลอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Tel 02-280-7272 ต่อ 8241-5
Contact Email eiu@thaieei.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Data Format
 • Database
 • CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language
 • ไทย
 • อังกฤษ
Disaggregate (Statistical data)
  High Value Dataset No Show
  Related
  ค่าตอบแทนแรงงาน หมายถึง 1) ค่าจ้าง เงินเดือน หมายถึง เงินที่นายจ้างหรือสถานประกอบการจ่ายให้ลูกจ้าง (ก่อนหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา...
  Last update dataset : June 12, 2024  
  csv xlsx
  ค่าตอบแทนแรงงาน หมายถึง 1) ค่าจ้าง เงินเดือน หมายถึง เงินที่นายจ้างหรือสถานประกอบการจ่ายให้ลูกจ้าง (ก่อนหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา...
  Last update dataset : June 12, 2024  
  csv xlsx
  ลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ที่ปฏิบัติงานให้กับสถานประกอบการโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเป็นประจํา ตั้งแต่ระดับบริหาร นักวิชาการ เสมียน พนักงานต่าง ๆ
  Last update dataset : June 12, 2024  
  csv xlsx json