แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
Rating
Organizations : กรมศิลปากร
facebook   twiter

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เป็นระบบที่เผยแพร่ข้อมูลด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับเทคนิคภาพแบบ Panoramic สามารถเลือกชมพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ

Data source cannot be displayed.
แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key b808f6e7-73cd-48d2-8cdf-9e9d3ec8584b
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags virtualmuseum กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเสมือนจริง พิพิธภัณฑ์ วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สังคม
Visibility Public
Dataset create date June 20, 2022
Maintain date June 20, 2022
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
Contact Email ictfinearts@hotmail.com
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source https://finearts.go.th/main/categorie/learning-center?type_id=1
Data Format RDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
URL https://finearts.go.th/main/categorie/learning-center?type_id=1
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เป็นการสำรวจ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน และทรัพย์สินของครัวเรือน ตลอดจนลักษณะที่อยู่อาศัย
Last update dataset : September 12, 2023  
json csv
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ประชากรที่ได้รับสวัสดิการสังคมในรูปแบบเงินสด
Last update dataset : September 12, 2023  
json csv
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน รายได้ของครัวเรือน หมายถึง "เงินหรือสิ่งของ" ที่ครัวเรือนได้รับมาจากการทำงานหรือผลิตเอง...
Last update dataset : September 12, 2023  
json csv