ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ
Rating
Organizations : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
facebook   twiter

แบบฟอร์มใบสมัครเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

Data source cannot be displayed.
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e40765b1-cc73-4493-a15d-60426d616c90
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags การศึกษาต่อ
Visibility Public
Dataset create date February 19, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person เทวา จันทร์เติม
Contact Email thewa.cED56@ubru.ac.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition เอกสารเผยแพร่
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลนักเรียนแยกชั้น รายอำเภอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จัดเก็บ 10 กรกฏาคม 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาล แบ่งตามสาขาวิชา และ ประเภททุน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
Last update dataset : October 31, 2021  
csv