การนำเข้าปุ๋ยเคมี รายประเทศ กวก. - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การนำเข้าปุ๋ยเคมี รายประเทศ กวก.
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดระยอง
facebook   twiter

การนำเข้าปุ๋ยเคมี รายประเทศ

Data source cannot be displayed.
การนำเข้าปุ๋ยเคมี รายประเทศ กวก.
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key f74efc9f-9d32-4af4-86f9-a85f03dc6b89
Tags ประเทศ ปุ๋ยเคมี
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Contact Email nabc@gmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ไม่ทราบ
Data Format
 • XLS
 • อื่นๆ
อื่นๆ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License cc-by
Data Language
  Last updated date 2020-10-27
  First year of data (Statistical data) 2020
  Last year of data (Statistical data) 2020
  Disaggregate (Statistical data)
   High Value Dataset No Show
   Related
   เพื่อแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณด้านการศึกษา
   Last update dataset : May 15, 2024  
   pdf xlsx csv
   ข้อมูลแจ้งเตือนความปลอดภัยสินค้าเกษตร Early Warning เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์สินค้าเกษตรและอาหาร การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบมาตรการของประเทศคู่ค้า...
   Last update dataset : May 15, 2024  
   json
   ฐานข้อมูลกฎระเบียบประเทศคู่ค้า ถือเป็นการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)...
   Last update dataset : May 15, 2024  
   csv