การนำเข้าปุ๋ยเคมี รายสูตร กวก. - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การนำเข้าปุ๋ยเคมี รายสูตร กวก.
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดชลบุรี
facebook   twiter

การนำเข้าปุ๋ยเคมี รายสูตร

Data source cannot be displayed.
การนำเข้าปุ๋ยเคมี รายสูตร กวก.
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 8ebd7fbb-2e9d-4939-967a-83cc50548c3f
Tags ปุ๋ยเคมี สูตรปุ๋ย
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Contact Email nabc@gmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ไม่ทราบ
Data Format
 • XLS
 • อื่นๆ
อื่นๆ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License cc-by
Data Language
  Last updated date 2021-05-24
  First year of data (Statistical data) 2020
  Last year of data (Statistical data) 2021
  Disaggregate (Statistical data)
   High Value Dataset No Show
   Related
   ชุดข้อมูลนี้ เป็นชุดข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลบนเว็บไซต์ Shopee และ Lazada ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลสินค้าประเภท มะพร้าว, ปุ๋ยเคมี, สารปรับปรุงดิน และ...
   Last update dataset : November 12, 2023  
   csv
   การนำเข้าปุ๋ยเคมี รายประเทศ
   Last update dataset : June 4, 2023  
   xlsx api
   การนำเข้าปุ๋ยเคมี รายสูตร
   Last update dataset : June 4, 2023  
   xlsx api