ข้อมูลปริมาณการผลิตปาล์มน้ำมัน (ผลผลิต) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลปริมาณการผลิตปาล์มน้ำมัน (ผลผลิต)
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
facebook   twiter

ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่ปี 2557

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลปริมาณการผลิตปาล์มน้ำมัน (ผลผลิต)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key f1fbd36d-6970-4e61-9b51-4b4e24400a69
Tags การผลิต ปริมาณการผลิต ปาล์มน้ำมัน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date May 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Contact Email nabc@gmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ไม่ทราบ
Data Format
 • JSON
 • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License other-at
URL http://agri-bigdata.org/site/fprodprovplam
Data Language
  Last updated date 2020-10-01
  First year of data (Statistical data) 2020
  Last year of data (Statistical data) 2020
  Disaggregate (Statistical data)
   High Value Dataset No Show
   Related
   ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(MPI) เฉพาะผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   Last update dataset : May 14, 2024  
   csv
   โครงการวิจัยด้านปาล์มน้ำมัน
   Last update dataset : May 13, 2024  
   csv
   ข้อมูลการผลิตประกอบด้วย เนื้อที่เพาะปลูก (เนื้อที่ยืนต้น) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (เนื้อที่ให้ผล) และผลผลิต ของสินค้าเกษตรที่สำคัญ รวมทั้งประเทศ รายภาคและรายจังหวัด รายการสินค้า...
   Last update dataset : May 12, 2024  
   xlsx url pdf