ข้อมูลสำคัญจังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2567 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลสำคัญจังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2567
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
facebook   twiter

บทความบรรยายข้อมูลทั่วไป เช่น ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ข้อมูลสถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลสำคัญจังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2567
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 902bca73-57e9-4b1c-be59-d543ca10db8b
Tags ครัวเรือน นครสวรรค์ สภาพทางสังคม สภาพเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน
Visibility Public
Dataset create date March 18, 2024
Maintain date March 18, 2024
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลบรรยาย
Contact Person กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
Contact Email saraban_nakhonsawan@moi.go.th
Objective
  • แผนระดับที่ 3 (มติครม. 4 ธ.ค. 2560)
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 2
Geo Coverage จังหวัด
Data Source หน่วยงานส่วนราชการ
Data Format
  • Text
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
URL http://nakhonsawan.go.th/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=7546:2024-02-14-09-50-56&catid=13&Itemid=109
Data Language ไทย
Created date 2024-02-14
Last updated date 2024-02-14
High Value Dataset No Show
Related
มูลค่าการตลาดในประเทศ เฉพาะผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ( เฉพาะ HS CODE (Harmonized System Code) ที่ขึ้นต้นด้วย 84 และ 85 )
Last update dataset : May 14, 2024  
csv
ปริมาณการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เฉพาะผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Last update dataset : May 14, 2024  
csv
ปริมาณการผลิตในประเทศ เฉพาะผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Last update dataset : May 14, 2024  
csv