การจดทะเบียนเกิด จากการสำรวจ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การจดทะเบียนเกิด จากการสำรวจ
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ได้รับการจดทะเบียนเกิด

Data source cannot be displayed.
การจดทะเบียนเกิด จากการสำรวจ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 9f5a6097-ddc5-42d7-b0db-bf6eda180563
Tags MICS จดทะเบียน ทะเบียน ประชากร สตรี เกิด เด็ก เด็กและสตรี โครงการสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date May 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถิติด้านสังคม
Contact Email social.plan@nso.go.th
Objective ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 3
Geo Coverage ภาค
Data Source โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Data Format
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
URL https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/aD
Data Language ไทย
Last updated date 2023-07-25
Data release calendar 2023-07-25
First year of data (Statistical data) 2548
Last year of data (Statistical data) 2566
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
ภาค
Unit of measure (Statistical data) ร้อยละ
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) คำนวณร้อยละของการจดทะเบียนเกิด
Standard (Statistical data) MICS,UNICEF
Official Statistics No
High Value Dataset No Show
Related
ตรวจสอบสถานะของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ลงทะเบียนภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565
Last update dataset : May 15, 2024  
url
FO:Farmer Organization ข้อมูลทะเบียนองค์กรเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
Last update dataset : May 13, 2024  
csv
อายุเฉลี่ยของประชากรเมื่อเปลี่ยนสถานภาพจากโสดเป็นสมรส อายุ เฉลี่ยเมื่อแรกสมรสเป็นดัชนีที่แสดงว่าประชากรส่วนใหญ่อยู่เป็นโสดจนถึงอายุเท่าไหร่
Last update dataset : May 12, 2024  
csv xlsx