จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กิโลเมตร ตามการเดินทาง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กิโลเมตร ตามการเดินทาง
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
facebook   twiter

จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน-3-กม.จำแนกตามการเดินทาง

Data source cannot be displayed.
จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กิโลเมตร ตามการเดินทาง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key ffbb67c8-22c5-4bef-83c3-ce8063f7f4ad
Tags การเดินทาง
Visibility Public
Dataset create date April 12, 2024
Maintain date April 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Contact Email plan.datadev@gmail.com
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
Data Format อื่นๆ
Database,CSV,JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition เข้าถึงด้วย ResfulAPI
URL https://opendata.edudev.in.th/v1/OBEC_STUDENT_005
Data Language ไทย
Last updated date 2021-04-30
Data release calendar 2020-07-20
First year of data (Statistical data) 2557
Last year of data (Statistical data) 2563
Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
ปริมาณรถที่เดินทางผ่านจุดสำรวจบนทางหลวง คัน-กิโลเมตร หมายถึง หน่วยวัดของปริมาณการเดินทางบนทางหลวง
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx
ข้อมูลการเดินทางของประชาชนด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และปริมาณรถยนต์ที่เดินทางเข้า - ออกกรุงเทพฯ ผ่าน 10 จุดสำรวจบนถนนทางหลวง และปริมาณจราจรที่ผ่านด่านบนทางด่วน
Last update dataset : June 7, 2024  
xlsx
จำนวนผู้ใช้บริการบนระบบ Citizen Portal โดยจะประกอบด้วยข้อมูลจำนวน MiniApps จำนวนบริการบนระบบ จำนวนผู้ใช้งานสะสม จำนวนดาวน์โหลดสะสม และจำนวนธุรกรรมสะสม
Last update dataset : April 12, 2024  
xlsx