จำนวนรถที่จดทะเบียนเป็นรถแท็กซี่ (OK) และรถแท็กซี่ (VIP) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนรถที่จดทะเบียนเป็นรถแท็กซี่ (OK) และรถแท็กซี่ (VIP)
Rating
Organizations : กรมการขนส่งทางบก
facebook   twiter

กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก https://web.dlt.go.th/statistics/index.php

Data source cannot be displayed.
จำนวนรถที่จดทะเบียนเป็นรถแท็กซี่ (OK) และรถแท็กซี่ (VIP)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 4a4d52e6-611f-4a1f-add9-26fc194be85a
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags จดทะเบียน รถแท็กซี่
Visibility Public
Dataset create date July 23, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน
Contact Email stat_dlt@dlt.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ปี 2563 กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : March 1, 2023  
xls
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ได้รับการจดทะเบียนเกิด
Last update dataset : February 12, 2023  
json csv
1.ข้อมูลจากการสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ คือ ข้อมูลสถานประกอบการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ทั่วประเทศตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสำหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand Standard...
Last update dataset : February 12, 2023  
csv xlsx