ข้อมูลวัดและที่อยู่ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลวัดและที่อยู่
Rating
Organizations : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
facebook   twiter

รายชื่อวัดทั่วประเทศ อัพเดท ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลวัดและที่อยู่
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key bfad3d39-2fd6-448b-a6ad-2519a44b4432
Tags ทะเบียนวัด วัด
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Contact Email saraban@onab.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1 ครั้ง/ปี
Geo Coverage ตำบล
Data Source กองพุทธศาสนสถาน
Data Format อื่นๆ
XLSX
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language ไทย
Reference Data No
High Value Dataset No Show
Related
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรมและบันเทิง ,งานเทศกาลต่างๆ เพื่อช่วยสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx
สถิติจำนวนศาสนสถาน ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (กองศาสนูปถัมภ์) รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ในประเทศไทย รวบรวมข้อมูลจาก องค์การทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ในประเทศไทย...
Last update dataset : June 7, 2024  
csv xlsx
กรมการศาสนา ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ องค์การศาสนา และภาคีเครือข่าย จัดทำโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย...
Last update dataset : June 7, 2024  
xls