สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อมูลค่าผลผลิตของสถานประกอบการ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อมูลค่าผลผลิตของสถานประกอบการ
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลักษณะและการดำเนินการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ณ สถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนด

Data source cannot be displayed.
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อมูลค่าผลผลิตของสถานประกอบการ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 93e2d271-c2a6-4d59-93e3-c4a5472e7107
Tags Industry OS Official Statistics ผลผลิต มูลค่าเพิ่ม สถานประกอบการ สถิติทางการ สำมะโนอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date April 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม กองสถิติเศรษฐกิจ
Contact Email eindust@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 5
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สำมะโนอุตสาหกรรม
Data Format
  • Database
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำมะโนอุตสาหกรรม/2560/สำมะโนอุตสาหกรรม2560.aspx
Data Language ไทย
Last updated date 2018-09-30
Data release calendar 2023-09-01
First year of data (Statistical data) 2550
Last year of data (Statistical data) 2560
Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
Unit of measure (Statistical data) เปอร์เซ็นต์
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อมูลค่าผลผลิตของสถานประกอบการ = มูลค่าเพิ่ม/มูลค่าผลผลิต
Standard (Statistical data) Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC 2009)
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
Last update dataset : April 18, 2024  
xlsx csv url
ข้อมูลสถิติเงินอุทยานแห่งชาติ รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก
Last update dataset : April 15, 2024  
pdf url
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการแปรรูปมาจากสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ จากการทำประมง
Last update dataset : April 14, 2024  
csv