ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

การขายส่งที่ดำเนินงานด้วยตนเองหรือทำโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง (การขายเพื่อค่าคอมมิชชั่น/ค่านายหน้า) ซึ่งเกี่ยวกับการขายส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ (นำเข้า/ส่งออก)

Data source cannot be displayed.
ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key f626c92b-6989-437b-8087-65110c5ffd3e
Tags OS Official Statistics Trade and Price การค้าส่ง การค้าและราคา ค่าใช้จ่าย ธุรกิจ สถานประกอบการ สถิติทางการ สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date February 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติธุรกิจการค้าและบริการ กองสถิติเศรษฐกิจ
Contact Email ebusines@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 2
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ
Data Format
  • Database
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านเศรษฐกิจ/สาขาการค้าและราคา/ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ.aspx
Data Language ไทย
Last updated date 2018-09-30
Data release calendar 2020-09-01
First year of data (Statistical data) 2554
Last year of data (Statistical data) 2560
Disaggregate (Statistical data) อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ
Unit of measure (Statistical data) บาท
Unit of multiplier (Statistical data) พัน
Calculation method (Statistical data) คำอธิบายในรายงานการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ 2561 (บทที่ 2 (2.3))
Standard (Statistical data) Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC 2009)
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการแปรรูปมาจากสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ จากการทำประมง
Last update dataset : April 14, 2024  
csv
เป็นข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อหัวต่อปีในระดับอุดมศึกษา
Last update dataset : April 12, 2024  
xlsx csv api