รายรับของสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน (สำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายรับของสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน (สำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์)
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลจากการสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ คือ ข้อมูลสถานประกอบการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ทั่วประเทศตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสำหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification TSIC-2009) ซึ่งจัดอยู่ในประเภท I หมวดย่อย 55 ที่พักแรมระยะสั้น ซึ่งเป็นการให้บริการที่พักแรมระยะสั้น ที่จัดตั้งโดยจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547ได้แก่ กิจกรรม 55101 โรงแรมและรีสอร์ท และกิจกรรม 55102 เกสต์เฮาส์ (สำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ เปลี่ยนชื่อเป็นสำรวจที่พักแรมปี 2561)

Data source cannot be displayed.
รายรับของสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน (สำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key fa62976e-4fa8-4dee-83b0-03292259a393
Tags รายรับ รายรับของสถานประกอบการ รายรับของโรงแรมและเกสต์เฮาส์ เกสต์เฮาส์ โรงแรม โรงแรมและเกสต์เฮาส์
Visibility Public
Dataset create date February 12, 2024
Maintain date April 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติธุรกิจการค้าและบริการ กองสถิติเศรษฐกิจ
Contact Email ebusines@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 2
Geo Coverage ภาค
Data Source สำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์
Data Format
  • Database
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านเศรษฐกิจ/สาขาการท่องเที่ยวและกิฬา.aspx
Data Language ไทย
Last updated date 2016-09-30
Data release calendar 2016-09-30
First year of data (Statistical data) 2542
Last year of data (Statistical data) 2558
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
ขนาดของกิจการ(จำนวนห้องพัก)
Unit of measure (Statistical data) บาท
Unit of multiplier (Statistical data) พัน
Calculation method (Statistical data) คำนวณรายรับของสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน
Standard (Statistical data) Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC 2009)
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลจากการสำรวจที่พักแรม คือ ข้อมูลสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทและที่พักแรมระยะสั้นอื่น ๆ ทั่วประเทศ...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
ข้อมูลจากการสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ คือ ข้อมูลสถานประกอบการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ทั่วประเทศตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสำหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand Standard...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv
ข้อมูลจากการสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ คือ ข้อมูลสถานประกอบการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ทั่วประเทศตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสำหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand Standard...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv