ผลการวิเคราะห์ฐานข้อมูลการขนส่งสินค้าด้วยข้อมูล GPS รถบรรทุก (Freight Transport Analytics) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผลการวิเคราะห์ฐานข้อมูลการขนส่งสินค้าด้วยข้อมูล GPS รถบรรทุก (Freight Transport Analytics)
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
facebook   twiter

แสดงผลการวิเคราะห์ฐานข้อมูลการขนส่งสินค้าด้วยข้อมูล GPS รถบรรทุก (Freight Transport Analytics) โครงการศึกษาการพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกและการเดินทางของคน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ 1 ประกอบด้วย ข้อมูลพฤติกรรมการขนส่งสินค้าแยกรายสินค้า ข้อมูลต้นทางปลายทางการขนส่งสินค้า (แยกรายชนิดสินค้า) ข้อมูลพฤติกรรมการขนส่งสินค้าเข้า-ออกสถานที่สำคัญ ข้อมูลปริมาณเที่ยวการขนส่งสินค้า เข้า-ออกสถานที่สำคัญ (รายชั่วโมง) ข้อมูลปริมาณเที่ยวการขนส่งสินค้าเข้า-ออกสถานที่สำคัญ (รายสัปดาห์) ข้อมูลปริมาณเที่ยวการขนส่งสินค้าบนโครงข่าย ข้อมูลพฤติกรรมการขนส่งสินค้าเข้าออกพื้นที่พิเศษ และข้อมูลความเร็วเฉลี่ยในการขนส่งสินค้า (รายอำเภอ)

Data source cannot be displayed.
ผลการวิเคราะห์ฐานข้อมูลการขนส่งสินค้าด้วยข้อมูล GPS รถบรรทุก (Freight Transport Analytics)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key f707a80b-b9ff-4e12-bd29-b79d722953a2
Tags GPS GPS รถบรรทุก ฐานข้อมูล GPS รถบรรทุก ฐานข้อมูลการขนส่งสินค้า ผลการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ฐานข้อมูล ผลการวิเคราะห์ฐานข้อมูลการขนส่งสินค้าด้วยข้อมูล GPS รถบรรทุก รถบรรทุก
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date August 12, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
Contact Email datacatalog@otp.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอข้อมูลข้อมูลพฤติกรรมการขนส่งสินค้าแยกรายสินค้า ข้อมูลต้นทางปลายทางการขนส่งสินค้า (แยกรายชนิดสินค้า) ข้อมูลพฤติกรรมการขนส่งสินค้าเข้า-ออกสถานที่สำคัญ ข้อมูลปริมาณเที่ยวการขนส่งสินค้า เข้า-ออกสถานที่สำคัญ (รายชั่วโมง) ข้อมูลปริมาณเที่ยวการขนส่งสินค้าเข้า-ออกสถานที่สำคัญ (รายสัปดาห์) ข้อมูลปริมาณเที่ยวการขนส่งสินค้าบนโครงข่าย ข้อมูลพฤติกรรมการขนส่งสินค้าเข้าออกพื้นที่พิเศษ และข้อมูลความเร็วเฉลี่ยในการขนส่งสินค้า (รายอำเภอ)
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
Last updated date 2023-04-19
Data release calendar 2023-12-31
First year of data (Statistical data) 2565
Last year of data (Statistical data) 2565
Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
Official Statistics No
High Value Dataset No Show
Related
จุดตำแหน่งจุดพักรถบรรทุกบนทางหลวงและทางหลวงพิเศษ โดยระบุตำแหน่ง จังหวัด และหลักกิโลเมตร
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกล้อง CCTV โครงการศึกษาจัดทำโมเดลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการจราจร (S-Model) ประกอบด้วย ปริมาณจราจรเฉลี่ย (PCUs/ชั่วโมง)...
Last update dataset : August 12, 2023  
xlsx csv pdf
ระบบโครงข่ายสถานีรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ...
Last update dataset : June 17, 2023  
html