ปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
facebook   twiter

ปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ จำแนกตามรูปแบบการเดินทาง ประกอบด้วย ทางถนน (Road) ทางราง (Railway) ทางแม่น้ำ (River) ทางทะเล (Sea) และทางอากาศ (Air) โดยสามารถสรุปการให้บริการขนส่งสาธารณะจำแนกตามรูปแบบการเดินทางได้ ดังนี้ ทางถนน มีบริการขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย รถเมล์ ภายใต้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถทัวร์ภายใต้บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และรถของผู้ประกอบการรถร่วมบริการ ทางราง มีบริการขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองภายใต้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และรถไฟฟ้าในเขตเมืองกรุงเทพฯและปริมณฑล ภายใต้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด (รฟฟท.) และ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ทางแม่น้ำ และทางทะเล เรือท่องเที่ยว/โดยสารที่เดินทางเข้า - ออกท่าเรือในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า (จท.) ทางอากาศ การเดินทางเข้า - ออกผ่านท่าอากาศยานภายใต้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.)

Data source cannot be displayed.
ปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 96bd8eea-feed-45eb-8562-6e9d52896609
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags จำนวนผู้โดยสาร ปริมาณการเดินทาง ปริมาณขนส่งผู้โดยสาร
Visibility Public
Dataset create date August 14, 2019
Maintain date June 13, 2022
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
Contact Email motoc@mot.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
Disaggregate (Statistical data)
  High Value Dataset No Show
  Related
  ข้อมูลการเดินทางของประชาชนด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และปริมาณรถยนต์ที่เดินทางเข้า - ออกกรุงเทพฯ ผ่าน 10 จุดสำรวจบนถนนทางหลวง และปริมาณจราจรที่ผ่านด่านบนทางด่วน
  Last update dataset : June 14, 2022  
  url
  ข้อมูลประมาณการปริมาณการเดินทางบนทางหลวง
  Last update dataset : March 15, 2022  
  csv xlsx
  สถิติผลการดำเนินงาน ท่าเรือแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2559-2564 โดยประกอบด้วยข้อมูล จำนวนเรือเทียบท่า , ปริมาณสินค้า , จำนวนผู้โดยสาร , จำนวนตู้สินค้า , สินค้าขาเข้า , สินค้าขาออก ,...
  Last update dataset : February 27, 2022  
  xlsx