ปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ - Open Government Data of Thailand

ปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ

Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ จำแนกตามรูปแบบการเดินทาง ประกอบด้วย ทางถนน (Road) ทางราง (Railway) ทางแม่น้ำ (River) ทางทะเล (Sea) และทางอากาศ (Air) โดยสามารถสรุปการให้บริการขนส่งสาธารณะจำแนกตามรูปแบบการเดินทางได้ ดังนี้ ทางถนน มีบริการขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย รถเมล์ ภายใต้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถทัวร์ภายใต้บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และรถของผู้ประกอบการรถร่วมบริการ ทางราง มีบริการขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองภายใต้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และรถไฟฟ้าในเขตเมืองกรุงเทพฯและปริมณฑล ภายใต้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด (รฟฟท.) และ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ทางแม่น้ำ และทางทะเล เรือท่องเที่ยว/โดยสารที่เดินทางเข้า - ออกท่าเรือในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า (จท.) ทางอากาศ การเดินทางเข้า - ออกผ่านท่าอากาศยานภายใต้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.)

Resource Info : ${cur_meta.name}

Download Go to resource
Resource last updated date ${cur_meta.last_modified}
Resource creation date ${cur_meta.created}
Resource format ${cur_meta.mimetype}
Resource ID ${cur_meta.id}
Description ${cur_meta.ori.description}
Accessible Condition ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
First year of data ${cur_meta.ori.resource_first_year_of_data}
Last year of data ${cur_meta.ori.resource_last_year_of_data}
Disaggregate
 • ${ele}
${cur_meta.ori.resource_disaggregate_other}
Unit of measure ${cur_meta.ori.resource_unit_of_measure}
Unit of multiplier ${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier}
${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier_other}
Last updated date ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data release calendar ${cur_meta.ori.resource_data_release_calendar}
Official Statistics ${cur_meta.ori.resource_official_statistics=='True'?'ใช่':'ไม่ใช่'}
Data source cannot be displayed.
All information ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 records
 100 500 1,000 records

Additional Info

Data Key 96bd8eea-feed-45eb-8562-6e9d52896609
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags
จำนวนผู้โดยสาร ปริมาณการเดินทาง ปริมาณขนส่งผู้โดยสาร
Visibility Public
Dataset create date August 14, 2019
Maintain date June 13, 2022
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
Contact Email motoc@mot.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
Disaggregate (Statistical data)
  High Value Dataset No Show

  Related

  ชนิดพันธุ์ที่พบในพื้นที่อนุรักษ์

  ข้อมูลโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (2554 - 2564) สำรวจโดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

  Last update dataset : July 15, 2024
  .. XLSX
  คู่มือฝายต้นน้ำ

  แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างฝายต้นน้ำ

  Last update dataset : July 15, 2024
  .. PDF