แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564
Rating
Organizations : เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
facebook   twiter

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564

Data source cannot be displayed.
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key add365e6-3e82-4b76-b9db-33675cce83f3
Groups การเมืองและการปกครอง
Tags เทศบาล เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
Visibility Public
Dataset create date July 5, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวดวงตา ทรัพย์วิลัย
Contact Email phetmuengthong@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition rights
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
แผนพัฒนาท้องถิ่น
Last update dataset : May 13, 2024  
pdf api
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขฉบับที่ 1/2566 กรณีอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น
Last update dataset : April 17, 2024  
api
เป็นข้อมูลการประเมินเทศบาลที่มีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) โดยการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม...
Last update dataset : April 12, 2024  
json pdf csv