แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564
Rating
Organizations : เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
facebook   twiter

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564

Data source cannot be displayed.
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key add365e6-3e82-4b76-b9db-33675cce83f3
Groups การเมืองและการปกครอง
Tags เทศบาล เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
Visibility Public
Dataset create date July 5, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวดวงตา ทรัพย์วิลัย
Contact Email phetmuengthong@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition rights
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลการจัดสรรค่าภาคหลวงให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะแหล่งบนบกที่เผยแพร่บน website www.dmf.go.th
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx
เป็นข้อมูลการประเมินเทศบาลที่มีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) โดยการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม...
Last update dataset : February 27, 2022  
json pdf
รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพิจิตร
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx