แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
Rating
Organizations : เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
facebook   twiter

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

Data source cannot be displayed.
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 16c68a73-5e1e-4326-87a5-1bac76c1e548
Groups การเมืองและการปกครอง
Tags เทศบาล เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
Visibility Public
Dataset create date July 6, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ดวงตา ทรัพย์วิลัย
Contact Email phetmuengthong@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
Last update dataset : June 10, 2024  
api
แผนพัฒนาท้องถิ่น
Last update dataset : May 13, 2024  
pdf api
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขฉบับที่ 1/2566 กรณีอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น
Last update dataset : April 17, 2024  
api