ท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ (เรือหางยาว) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ (เรือหางยาว)
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ชั้นข้อมูลท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ (เรือหางยาว)

Data source cannot be displayed.
ท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ (เรือหางยาว)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 0cd2e0a1-fb37-48fb-a2d4-4b8decbdf5d2
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags กรุงเทพ คลอง คลองแสนแสบ ท่าเรือ แสนแสบ
Visibility Public
Dataset create date August 13, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง กิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการท่าเรือและการขนส่งทางน้ำ พ.ศ. 2563
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
ข้อมูลการสำรวจอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ เทศบาล / อบต. เพื่อรวบรวมข้อมูล
Last update dataset : March 12, 2024  
xlsx csv
ที่ตั้งท่าเทียบเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
csv zip rdf