ท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ

Data source cannot be displayed.
ท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e8fc7408-dec7-432a-81a3-ea01ce8dc35e
Tags คลองภาษีเจริญ ท่าเทียบเรือ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date October 7, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
Contact Email Bmagis@gmail.com
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สจส กทม
Data Format
  • CSV
  • XML
  • RDF
  • Shapefile
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language ไทย
Created date 2023-08-08
Last updated date 2023-08-08
High Value Dataset Show
Related
ที่ตั้งท่าเทียบเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
csv zip rdf
ท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ ท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร) ปี พ.ศ .2556...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการเรือในคลองแสนแสบ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้โดยสารที่ขึ้น - ลงเรือตามท่าเทียบเรือต่างๆ ในช่วงเวลาที่เรือให้บริการเที่ยวแรกถึงเที่ยวสุดท้าย...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv