ข้อมูลจำนวนศาสนสถานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลจำนวนศาสนสถานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลจำนวนศาสนสถานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลจำนวนศาสนสถานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 996b209f-c710-46ca-b73b-c629d7dec1a5
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags กรุงเทพมหานคร ศาสนสถาน
Visibility Public
Dataset create date August 14, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายละเอียดใบอนุญาตสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม
Last update dataset : September 12, 2023  
xls
ข้อมูลศาสนสถาน ในพื้นที่เขตลาดกระบัง
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
ที่ตั้งวัดที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : September 7, 2023  
zip csv