ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือน (เขตบางพลัด) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือน (เขตบางพลัด)
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครอง (บางพลัด)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือน (เขตบางพลัด)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key fb829833-7558-4276-8f70-3bfec28f6436
Tags ครัวเรือน ประชากร
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date September 7, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person เขตบางพลัด
Contact Email contact@bangkok.go.th
Objective
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ไม่มี
Data Source เขตบางพลัด
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language
  Disaggregate (Statistical data)
   High Value Dataset No Show
   Related
   ข้อมูลสถานะผู้กู้ยืมแยกตามสถานะ เป็นข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2566
   Last update dataset : December 5, 2023  
   xlsx csv json
   โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการจัดเตรียมแผนการจัดทำสถิติเพื่อขออนุมัติผลิตสถิติเช่น ข้อเสนอโครงการหรือแผนคำของบประมาณ
   Last update dataset : November 12, 2023  
   pdf
   สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน จัดทำขึ้นเพื่อ (1) ทราบจำนวนประชาชนที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (2)...
   Last update dataset : November 12, 2023  
   csv