การเดินทางของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การเดินทางของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
facebook   twiter

ข้อมูลการเดินทางของประชาชนด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และปริมาณรถยนต์ที่เดินทางเข้า - ออกกรุงเทพฯ ผ่าน 10 จุดสำรวจบนถนนทางหลวง และปริมาณจราจรที่ผ่านด่านบนทางด่วน

Data source cannot be displayed.
การเดินทางของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 54d62466-58ef-408c-bded-46f78103d6ae
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags การเดินทาง ขนส่ง ขนส่งสาธารณะ คนเดินทาง ปริมาณการเดินทาง ปริมาณจราจร ปริมาณรถยนต์
Visibility Public
Dataset create date August 23, 2020
Maintain date June 14, 2022
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
Contact Email motoc@mot.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
Disaggregate (Statistical data)
  High Value Dataset No Show
  Related
  จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน-3-กม.จำแนกตามการเดินทาง
  Last update dataset : April 12, 2024  
  json
  จำนวนผู้ใช้บริการบนระบบ Citizen Portal โดยจะประกอบด้วยข้อมูลจำนวน MiniApps จำนวนบริการบนระบบ จำนวนผู้ใช้งานสะสม จำนวนดาวน์โหลดสะสม และจำนวนธุรกรรมสะสม
  Last update dataset : April 12, 2024  
  xlsx
  ชุดข้อมูลงานบริการตามแผนแม่บทเพื่อการขับเคลื่อนพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี หรืองานบริการอื่น ๆ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. พัฒนาร่วมกับหน่วยงาน
  Last update dataset : April 12, 2024  
  xlsx