จำนวนวินและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขต กทม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนวินและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขต กทม
Rating
Organizations : กรมการขนส่งทางบก
facebook   twiter

กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก https://web.dlt.go.th/statistics/index.php

Data source cannot be displayed.
จำนวนวินและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขต กทม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 4215368e-93b7-4310-b116-551df342c547
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags รถจักรยานยนต์ วิน
Visibility Public
Dataset create date July 23, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน
Contact Email stat_dlt@dlt.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
“รถจักรยานยนต์” หมายความว่า รถที่มีล้อไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพิ่มอีกไม่เกินหนึ่ง ล้อ เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ หรือกำลังไฟฟ้าและให้ความหมายรวมถึงรถจักรยานยนต์...
Last update dataset : May 12, 2024  
rdf csv api xls
ข้อมูลวินจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เขตบางแค
Last update dataset : September 7, 2023  
xlsx
ข้อมูลวินจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เขตประเวศ
Last update dataset : August 7, 2023  
xlsx