ข้อมูลรายชื่อเกษตรกรผู้ใช้งานระบบตามสอบ (QR Trace) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลรายชื่อเกษตรกรผู้ใช้งานระบบตามสอบ (QR Trace)
Rating
Organizations : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่ใช้งานระบบการตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งแสดงถึงการทราบแหล่งที่มาของสินค้าเกษตร ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้า

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลรายชื่อเกษตรกรผู้ใช้งานระบบตามสอบ (QR Trace)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 12f5ff16-b878-422d-8e78-3eb52dc35ede
Groups วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
Tags QR Trace ระบบตามสอบ
Visibility Public
Dataset create date July 14, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
Contact Email itc@acfs.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show